Licznik odwiedzin:
2001263
Do wakacji pozostało:
Data:

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Czym jest OSE ?

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:
 - umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 - podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 - umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 - wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkół:
  - bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
  - bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
  - podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
  - możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:
 - szerszy dostęp do zasobów internetu,
 - lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
 - w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 - oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy