Licznik odwiedzin:
2027002
Do wakacji pozostało:
Data:

Bieg po zdrowie - program edukacji zdrowotnej

 

Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła II edycja programu, w którym bierze udział również nasza szkoła.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno -wychowawcze. To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

 Partnerzy honorowi programu:

  • Rzecznik Praw Dziecka,

  • Ministerstwo Zdrowia,

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej na :
https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/425-program-edukacyjny-bieg-po-zdrowie

Link do filmów i nagrań: https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4&list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW&index=1

 

 

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy