Licznik odwiedzin:
1969702
Do wakacji pozostało:
Data:

Najważniejsze wydarzenia z historii Szkoły w Krypach

 

1921 r.

Została zorganizowana Szkoła w Krypach, prowadziła ją nauczycielka p. Cecylia Borkowska. Zajęcia z dziećmi odbywały się w wynajętych mieszkaniach.

1923 r.

Do rejonu Szkoły w Krypach należały wsie: Krypy, Karczewiec, Strupiechów, Filipy, Wąsosze, Orzechów.

1923/24 r.

Szkoła posiadała dwa oddziały.

1924/25 r.

Szkoła w Krypach była czteroklasowa.

1925 r.

Do rejonu Szkoły w Krypach dołączyły Wyczółki i Ignasin.

1925/26 r.

Szkoła w Krypach była już pięcioklasowa.

1926 r.

Pan Antoni Górski nauczyciel i kierownik szkoły zaangażował się finansowo i pobudował dom, do którego w roku 1926 wprowadził szkołę.

1928 r.

Od tego czasu w Szkole w Krypach było 6 klas.

1939 r.

W roku 1939 tuż przed II wojną światową został wybudowany nowy budynek szkolny na placu wydzielonym szkole w czasie komasacji Kryp, /w roku 1923 obszaru 1,12 ha/. Wojna  zaskoczyła wszystkich i budynku nie wykończono. Jednak szkielet był zbudowany. W czasie wojny Niemcy budynek w prymitywny sposób dokończyli.

1937 r .- 1945r.

Funkcję kierownika szkoły pełnił p. Jan Dejtrowski.

1945 r.

Od roku szkolnego 1945/46 na skutek prośby ludności powrócił do Kryp na stanowisko kierownika p. Górski Antoni.

1945 r. - 1955r.

Funkcję kierownika szkoły pełnił p. Antoni Górski.

1948 r.

Została przyłączona do rejonu szkolnego Koszewnica.

1950 r.

Zelektryfikowano budynek szkoły i wieś Krypy.

1955 r.

Kierownikiem szkoły została p. Stanisława Banaszek.

1961 r..

Nowa reforma szkolna, zapoczątkowana ustawą sejmową z 15 VII 1961, wprowadziła 8 - klasową szkołę podstawową.  

1959 r. - 1984r.

Funkcję kierownika szkoły pełniła p. Stanisława Skarżyńska.

1985 r. - 1986r.

Funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Aniela Poławska.

1986 r. - 2014r.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej a następnie Zespołu Szkół w Krypach była p. Jadwiga Wąsowska.

1996 r.

Otwarcie nowego budynku Szkoły w Krypach. 

1999 r.

Odbyła się ogólnokrajowa reorganizacja cyklu szkolnictwa - Szkoła Podstawowa stała się szkołą sześcioklasową, uczniowie klas VII i VIII oraz I ponadpodstawowej rozpoczęli naukę w trzyletnim gimnazjum, w Krypach powstała filia Gimnazjum Wierzbna.

2002 r.

Po raz pierwszy uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian kompetencyjny.

2002 r.

Odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny.

200.. r.

Szkoła Podstawowa w Krypach  została przekształcona w Zespół Szkół w Krypach.

2007 r.

Zrealizowano I etap programu edukacji ekologicznej ,,Czyste Krypy” -współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2008 r.

Zrealizowano II etap programu edukacji ekologicznej ,,Czyste Krypy” -współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2009 r.

Zrealizowano III etap programu edukacji ekologicznej ,,Czyste Krypy” -współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2010 r.

Zrealizowano IV etap programu edukacji ekologicznej ,,Czyste Krypy” -współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2011 r.

Zrealizowano V etap programu edukacji ekologicznej ,,Czyste Krypy” -współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2011 r.

Zespół Szkół w Krypach został Laureatem IX Edycji Polskiej Niezapominajki

2013 r. - 2015 r.

Zespół Szkół w Krypach brał udział w projekcie RAZEM MOŻEMY WIELE - CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA - współfinansowanym przez Unię Europejską. 

2013 r.

Szkoła w Krypach realizowała: WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ pn. „Ekobadacze w gminie WIERZBNO”- program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2014 r.

Wybudowano boisko do piłki koszykowej i siatkowej ze sztuczną nawierzchnią.

2014 r.

Dyrektorem Zespołu Szkół w Krypach została p.Teresa Strupiechowska

2015 r.

Szkoła Podstawowa w Krypach otrzymała Certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

2015r.

Zrealizowano program ,,Utworzenie ogródka dydaktycznego do edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie gminy Wierzbno” - współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramachedukacji ekologicznej. 

2015r.

Odbył się I Piknik Rodzinny.

2017 r.

Przyłączono Czerwonkę do obwodu Szkoły w Krypach.

2016 r.

Szkoła Podstawowa w Krypach otrzymała Certyfikat Wiarygodnej Szkoły.

2016 r.

Zrealizowano program ,, Ogród dydaktyczny: ,,zwierzęta i my” Etap 2” - współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach edukacji ekologicznej. 

2016 r.

Odbył się II Piknik Rodzinny.

2016 r.

Wykonano nowy wjazd i chodnik do szkoły.

2017 r.

Odbył się III Piknik Rodzinny

2017 r.

ERASMUS+ - rozpoczęcie pracy w ramach programu Erasmus + „Rozwijanie tolerancjii i wzajemnego szacunku w Europie”. Projekt był finansowany przez Unię Europejską.

2018 r.

,,Śpiewamy dla Niepodległej"- piknik szkolno-parafialny.

2019 r.

ERASMUS+ - zakończenie pracy w ramach programu Erasmus + „Rozwijanie tolerancjii i wzajemnego szacunku w Europie”. Projekt był finansowany przez Unię Europejską.

2019 r.

ERASMUS+ - rozpoczęcie pracy w ramach programu Erasmus + „  I CARE ABOUT MY COMMUNITY  ”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

2019r.

15 listopada 2019 r. oddano do użytku siłownię plenerową oraz nowy plac zabaw.

2020r.

Z powodu pandemii COVID-19 w szkołach wprowadzono się nauczanie zdalne, które trwało od 13 marca do 26 czerwca 2020r.
2020r.

 W kwietniu 2020 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków.

2020r.

W ramach środków uzyskanych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” został przeprowadzony remont stołówki szkolnej. Wyremontowana i doposażona stołówka  jest czynna od 1 września 2020r.

2020/2021

W roku szkolnym 2020/21 z powodu pandemii uczniowie klas IV-VIII w okresie od 26 października 2020r.do 28 maja 2021r. uczyli się w systemie zdalnym.

2022r.

ERASMUS+ - podsumowanie i zakończenie pracy w ramach programu Erasmus + „  I CARE ABOUT MY COMMUNITY  ”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy